Delokrug poslovanja i nabavka poljoprivrednih sirovina je bazirana na otkupu od poljoprivrednih proizvođača, zemljoradničkih zadruga i preduzeća sa teritorije čitave Vojvodine, a sa težištem na teritoriji Sombora i Zapadno Bačkog Okruga. Objektivnim pristupom i izmirivanjem svojih obaveza u najkraćem vremenskom roku uspeli smo da kreiramo bazu koja već sada broji preko 700 individualnih poljoprivrednih proizvođača. Zahvaljujući profesionalnim i pouzdanim nastupom u poslovanju, uspešno poslujemo sa preko 150 domaćih i inostranih preduzeća. Kvalitativni i kvantitativni prijem i isporuku robe vrše akreditovane kontrolne kuće. Merkantilne robe koje su u našoj ponudi čine:

Merkantilni kukuruz – SRPS kvalitet / Merkantilna pšenica - SRPS kvaliteta i za stočnu upotrebu / Merkantilni ječam / Merkantilna soja NON GMO / Merkantilni suncokret / Merkantilni ovas / Merkantilna raž / Uljana repica / Pšenično brašno T-400, T-500, T-850 / Kukuruzno  / brašno za ljudsku upotrebu / Pšenično stočno brašno / Kukuruzno stočno brašno / Kukuruzna prekrupa / Sirovo sojino ulje / Sirovo suncokretovo ulje / Sojina sačma NON GMO / Suncokretova sačma / Sojin griz / Sojina pogača / Repin rezanac / Gluten - kukuruzni i pšenični / Klica - pšenična i kukuruzna / Griz - kukuruzni i pšenični / Pšenične testenine / Durum pšenica / Durum krupica